Pimpinan Jurusan PTBB

PIMPINAN JURUSAN PTBB

KETUA JURUSAN PTBB

 

Dr. Ichda Chayati, M. P.

SEKRETARIS JURUSAN

Dian Retnasari, M. Pd.

PIMPINAN PRODI

 

 

KAPRODI

PENDIDIKAN TEKNIK BOGA S1

Dr. Mutiara Nugraheni, M.Si

KAPRODI

PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA S1

Dr. Widihastuti, M.Pd

KAPRODI

TEKNIK BOGA D3

Prihastuti Ekawatiningsih, M.Pd

KAPRODI

TEKNIK BUSANA D3

Triyanto, M.A

 

KAPRODI

TATA RIAS DAN KECANTIKAN D3

Asi Tritanti, M.Pd