JADWAL KULIAH JURUSAN PTBB SEMESTER GENAP 2016/2017

Isi: 

ANDA DAPAT MENGUNDUH FILE DENGAN CARA MENGEKLIK ICON PADA KOLOM UNDUH 


TANGGAL UPLOAD JUDUL FILE    UNDUH
10 FEBRUARI 2017 D3 BOGA KELAS B

10 FEBRUARI 2017 D3 BUSANA KELAS B

10 FEBRUARI 2017

D3 RIAS KELAS B

10 FEBRUARI 2017 S1 BOGA KELAS A

10 FEBRUARI 2017

S1 BOGA KELAS D

10 FEBRUARI 2017 S1 BUSANA KELAS A

10 FEBRUARI 2017 S1 BUSANA KELAS D

10 FEBRUARI 2017 PKS