Pimpinan Jurusan PTBB

PIMPINAN JURUSAN PTBB


KETUA JURUSAN PTBB


 

Dr. Mutiara Nugraheni, M.Si

SEKRETARIS JURUSAN


Sugiyem, M.Pd


PIMPINAN PRODI


 

KAPRODI

PENDIDIKAN TEKNIK BOGA S1


Dr. Mutiara Nugraheni, M.Si

KAPRODI

PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA S1


Dr. Widihastuti, M.Pd

KAPRODI

TEKNIK BOGA D3


Prihastuti Ekawatiningsih, M.Pd

KAPRODI

TEKNIK BUSANA D3


Triyanto, M.A

 

KAPRODI

TATA RIAS DAN KECANTIKAN D3


Asi Tritanti, M.Pd